Weekend rezydentów

Weekend rezydentów

Scena główna: DJ Poniecki


Bilety 20 zł, panie free do 22:00


Bilet można odliczyć od ceny kręgli (odliczeniu podlegają maksymalnie 3 bilety od każdej godziny gry, do godz. 00:00).

Wstępu na imprezę nie mają osoby niepełnoletnie oraz pozostające pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Lokal zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa wstępu do lokalu bez podania przyczyny. Dresscode: smart casual (elegancko i wygodnie, ale nie sportowo).